Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pénz - hatalom

2012.09.16

 

I.

"Amikor kivágtad az utolsó fát és megmérgezted az utolsó folyót, rá fogsz jönni, hogy a pénz nem ehető. " (indián bölcsesség)

"Az erőszak leghalálosabb formája a szegénység." (Gandhi)

 "Nincs pénzügyi haszon egy probléma végleges megoldásában." (Zeitgeist)

"A világ egy üzlet."

Az adósság rabszolgaság. Az adósság alapfeltétele a pénzgazdaság hatalmának.

"A hiány magasan tartja az árakat."

"A világhatalom azé, aki uralja a megélhetéshez szükséges erőforrásokat és a pénzt, amivel ezek az erőforrások megszerezhetők."

"Ma a Föld lakosainak 1%-a birtokolja a Föld javainak 40%-át. A népesség fele vegetál napi 2 dollárból."   (Zeitgeist)

"A pénzügyi rendszer bonyolultsága csak álca, hogy elrejtse a legtársadalomellenesebb struktúrákat, amivel az emberiség valaha szembenézett." (Zeitgeist)

"A világ legnagyobb matematikai felfedezése a kamatos kamat."  (Einstein)

"A világot egészen más személyek kormányozzák, mint azt az átlagemberek gondolják." (Benjamin Disraeli, 1844)

"A pénz a kapzsiság és a manipuláció legzseniálisabb találmánya. Létrehozóinak sikerült az egész emberiséggel elhitetni, hogy a pénz mindenható. Ha ez így folytatódik, hamarosan új egyházi szimbólumot fogunk megismerni, ahol az isten jelképe ez lesz:   $  " ( azért én reménykedem az emberi szellem erejében! TabiKazu)

"Adjátok kezembe egy nemzet pénzkibocsátását, és nem érdekel, ki hozza a törvényeit!" (Mayer Amschel Rotschild, a Rotschild bankárdinasztia megalapítója)

"Az igazat megvallva, a kormányzat már Andrew Jackson óta a pénzügyi erők kezében van." (Franklin D.Roosevelt,1933)

A Föld erőforrásai elegendőek lennének, ha megfelelően bánnánk velük. Ehhez nincs szükség sem pénzre, sem pénzrendszerekre és az őket kiszolgáló egyéb szervezetekre.

"Ahhoz, hogy új Rendet teremthess, először Káoszt kell csinálnod! " (illuminátus tan)   /A háború révén átformálható a társadalmi struktúra/

"Nehéz lesz elviselniük azoknak, akik ahelyett, hogy az igazságot hatalomnak fognák fel, a hatalmat tekintik igazságnak." (G.Massey, egyiptológus)

"Nem szabad elvesztened a hited az emberiségben! Az emberiség egy óceán. Ha van benne néhány koszos csepp, attól az óceán még nem lesz koszos."  (Gandhi)

"Amit adni lehet, az nem ér semmit. Az csak egy tárgy, azt el is lehet venni. Csak az az értékes, ami már eleve benned van." (Osho)

"Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor lesz béke a Földön"

- Sri Chinmoy Ghose -

Amit adni lehet, az nem ér semmit. Az csak egy tárgy, azt el is lehet venni. Csak az az értékes, ami már eleve benned van.

- Osho -

Azok a társadalmak, melyek jóléte kizsákmányoláson alapul, a kezdetüktől fogva összeomlásra vannak ítélve.

(TabiKazu)

II.

Balogh Béla - Pénzből nem lehet pénzt csinálni (részlet)

Forrás:  http://www.baloghbela.hu/index.php?id=18

Ami ma rossznak tűnik, és minden bizonnyal az is, idővel hozzásegít bennünket ahhoz, hogy öntudatra ébredjünk, felismerjük és megértsük a folyamatok lényegét, és változtassunk rajta. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a fejlődésünkhöz és tudatosodásunkhoz szükséges rosszról van szó, amely ugyanakkor feltárja előttünk a kiutat.

Ahogy egy bölcs tanító fogalmazott: Van éjszaka, és van nappal, de ez nem azt jelenti, hogy a nappal jó és az éjszaka rossz. Ha nem lenne éjszaka, soha nem látnátok meg a csillagokat, és nem is tudnátok arról, hogy van még mit elérni.

Ki hamarabb, ki később, de egyre többen vesszük észre, hogy milyen hülyék vagyunk, hiszen hagyjuk magunkat kirabolni.

Hogy kik is állnak ennek a hatalmas rablásnak a hátterében, nem titok. Az egész rendszert kiötlő FED (az amerikai jegybank szerepét betöltő bankok egyesülete, akik a pénznyomtatás kizárólagos jogával rendelkeznek, és azt, mintha a sajátjuk lenne, kölcsön adják kamatra a saját államuknak) és leányvállalatai, az IMF és a Világbank. Ha a hírekből jól értesültem, és jól értettem  Magyarországon ma a teljes nemzeti össztermék 80%-át fizetjük ki nem az adósság törlesztésére, hanem annak csak a kamatjára. Rengeteg többletmunkával és értékkel fizetünk színes nyomtatott papírokért.

Micsoda buli ez azoknak, akik ezt a rendszert létre hozták és működtetik! Mekkora érték áramlik hozzájuk anélkül, hogy részt vettek volna a megteremtésében! Nem csoda, hogy mindig találnak megvásárolható embereket, pártokat vagy éppen kormányokat, akik  lévén, hogy maguk is elvonásból és nem értékteremtésből élnek,hajlamosak az együttműködésre. Az adósokat pedig nagyszerűen kézben lehet tartani, ha nem azt teszik, amit mondanak nekik. És mivel úgy tűnik  a civilizáltnak nevezett Európa és Amerika alaposan el van adósodva, annak ellenére, hogy a lakosság folyamatosan értéket teremt és dolgozik, egyes kormányok mozgástere attól függ, hogy kinek magasabb a fájdalomküszöbe, amikor a pénz világának urai érzékeny testrészeiket szorongatni kezdik…

Minden esetre nem ártana elgondolkodni azon, hogy hány külföldi bankot és biztosítótársaságot is tart el az ország? Mit jelent valójában, amikor egy akár hazai bank bejelenti, hogy ennyi meg annyi százmilliárd forint az éves eredménye? Mit jelent az adósságszolgálat, stb. Egy szóban is meg lehet adni a választ: ELVONÁST. És akkor még finoman fogalmaztunk.

Ennek az elvonásnak a résztvevői a Magyarországon lévő külföldi nagy áruházláncok is, hiszem a magyar munkaerő által megtermelt élelmiszereket nagy mennyiségben - az árakat lenyomva - vásárolják fel, és az így elvont hasznot már viszik is ki az országból. Döbbenten figyeltem, amikor olyan törekvésekről hallottam, amelyeknek értelmében törvényekkel kellene kötelezni a külföldi áruházláncokat, hogy 80%-ban magyar termékeket vásároljanak fel. Még szerencse, hogy terjed a szociális bolthálózat, ahol hamar kiderül, hogy a termék jobb és olcsóbb, és a termelő is jobban jár. 

Az elvonásnak persze következményei vannak. Az ember az univerzum legetikusabb lénye, akár tud erről, akár nem. Akármit tenne is, érdem szerint megjutalmazza, illetve megbünteti magát érte. Az elvonás biztos tünete a rossz lelkiismeret. Olyan ember nincs, akinél ez nem jelentkezik, de sokan nagyon ügyesen elnyomják… és ekkor alakul át  jóvátétel helyett, ami még segíthetne  szorongássá és félelemmé. A félelem pedig előbb utóbb agressziót, fegyvert és háborút szül.

A félelem sajnos nem alaptalan. Jézus tanítása mindig érvényes marad: Azt cselekedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások cselekedjenek veletek, mert ez a törvény.

Az univerzum törvénye ez, és nincs ember, aki felülírhatná, vagy megkerülhetné.

Merre kereshetjük hát a kiutat? kérdezhetnék sokan, akiknek elegük van az elvonásból.

Nos először is a pénzzel kapcsolatos gondolkodásmódunkon kellene változtatni. Ha felismerjük, hogy pénzből semmilyen körülmények között nem lehet pénzt csinálni, és saját magunk nem próbálkozunk elvonással  legyen az tőzsde, kamatra vagy uzsorakamatra kölcsönadott pénz, vagy olcsón veszem-drágán adom nyereség természetű a lelkiismeret-furdalás terhe enyhül, a nyomás kisebb, az értékteremtő szándék erősebb és tisztább, és az univerzum  gyakran meg nem értett, de létező  törvénye szerint a bennünket érintő elvonás is csökkenni fog. Lehet, nem kellene eltartanunk annyi bankot, biztosítót, külföldi áruházláncot. Lehet, jobban kellene vigyáznunk megteremtett értékeinkre. Csak rajtunk múlik, melyik bankban, melyik boltba megyünk be, és miért. Az univerzum törvényeire nem könnyű ráhangolódni, amikor azt látjuk, hogy mindenki ezt csinálja, mindenki a másikon próbál élősködni, de jó volna felismerni azt is, hogy a jelenlegi gondolkodásmód az országok eladósodásához, gazdasági válsághoz, a pénzügyi rendszer összeomlásához vezet, és a klímaváltozás alaposan megrázza az egész bolygót.

Ami pedig az energiaválságot illeti, nos nincs ennél nagyobb téveszme. Egy energiavilágban élünk, ahol minden egyes rezgő elektron, proton és neutron hátterében ott kell lennie a mozgatóerőnek, a hullámforrásnak. Az egész univerzum energia, és ezt az energiát minden elektron át tudja venni. Az úgy nevezett szabad energia tehát nagyszámú, atomi méretű transzformátor egybekapcsolásával szinte bármikor megvalósítható volna. Nem vagyunk rászorulva a kőolajra, a gázra, a szénre, vagy az atomenergiára (ami végső soron nem más, mint egy nukleáris energiával működtetett gőzgép). Csak a hagyományos energiahordozók mögött álló érdekcsoportok és a befektetett munka nélkül keletkező jövedelem az az erő, amely ezen a kényszerpályán tart bennünket, még akkor is, amikor a klíma lassan a fejünkre omlik. Persze, nemzetközi egyezmények értelmében minden országnak vannak széndioxid kibocsátási kvótái. Ha valaki nem bocsátott ki annyi széndioxidot, amennyit az egyezmény értelmében megtehetett volna, a fennmaradó mennyiség kibocsátására való jogot eladhatja egy másik országnak. Nem kerül kevesebb széndioxid a levegőbe, de valaki megint jól meggazdagszik…

Az előttünk álló változások nem fogják tiszteletben tartani sem a felhalmozott értékeinket, sem a bankszámláinkat, de még az életünket sem. A gondolkodásmódunkat azonban meg fogják változtatni, ez nem kétséges. Nagy különbség azonban, hogy kényszer hatására változunk, vagy önként, öntudatra ébredve.

seacity4.jpg

Vénusz projekt - vízi város

III.

Ami valóban a világban történik és amit senki sem tudhat (német nyelvű)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Budapest

(Csapó Csaba, 2012.10.07 21:12)

Az a szörnyű, hogy közben nem veszik észre, ha már mindent és mindenkit kizsákmányoltak, akkor nem lesz pénzük az embereknek, amit elkölthetnek. Szuperhatalom és szupertőke az egyik, a nyomor a másik oldalon már nem lesz képes egyensúlyban maradni.

Nem féltem a világot, mert ebbe úgyis beledöglik, hiszen ha majd nem marad pénzünk, amit elköltsünk, akkor vége lesz a szuperhatalomnak is, és kártyavárként dől össze, mint ahogy az ókori szuperhatalom, Róma is széthullott.

Csak az a baj, hogy régen évszázadok, majd évtizedek kellettek e folyamathoz, manapság pedig napok kérdése - csak mi addig túlélünk-e, vagy marad a mindent elöntő mocsok, amibe mi is belefulladunk?