Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tények, vagy teóriák? - Ufókról kicsit másképp

2014.06.29

Ahogy szállnak az éveink, úgy bukkannak fel újabb és újabb érdekes témák, aztán ugyanúgy el is tűnnek, legalábbis többségük, ám vannak olyanok, amelyek talán egész életünkben velünk maradnak. Számomra az egyik ilyen, az ufókkal kapcsolatos, helyesebben a földönkívüliekkel. Eleinte a legfontosabb kérdés volt, hogy valóban léteznek-e, vagy csak hagyom magam hülyíteni, aztán gyorsan jött a következő, még fontosabb kérdés: Kik ők és mit akarnak? Jó pár év elteltével újabb kérdés fogalmazódott meg bennem: vajon a földönkívüliek etikája mennyire közelíti meg az Univerzum tökéletességét, avagy az idegenek erkölcsrendszere mennyire van összhangban a Világmindenség harmóniájával, és vajon milyen szándék vezette őket, mikor a tudást megosztották az akkor még civilizálatlannak tartott emberiséggel?

Mindig is úgy véltem, akárcsak Elli (Jodie Foster) a Kapcsolatban, hogy nagy pazarlás lenne, ha a végtelen Univerzumban mindössze egyetlen bolygón lenne élet. Ezt a nézetet sokan osztják, még akkor is, ha a hivatalos tudomány nem ért vele egyet. Azért van egy jó hír is: egyre több tudós fordul szembe a tagadás merev dogmájával. A tudomány mindent tagad, amíg nincsenek a tagadás tárgyának létezésére megdönthetetlen bizonyítékok. Különös ez, hiszen tudományaink, - beleértve az iskolában tanított sok okosságot, mint pl. történelem, fizika, pszichológia, etika, vallástudományok, stb. - nagyrészben teóriákra épülnek. Még különösebb, hogy megdönthetetlen tényként tanítják őket a következő generációknak. Most, a XXI-dik század elején még mindig itt kísértenek a középkort idéző és minden újat ellenségnek tartó merev szemléletek, de a gyakorlat azt mutatja, hogy már nem képesek visszatartani azokat, akik nyitottan gondolkoznak a világról.

A földönkívüliek azóta foglalkoztatják az embereket, mióta az „eszüket tudják”. Ez azért is elképzelhető, mert vannak olyan vélemények, miszerint valamikor régesrégen beleavatkoztak az emberiség fejlődésébe, és talán ők az emberek mai megjelenési formájának és civilizációnk teremtői. A tantudományok szerint erre semmiféle bizonyíték nincsen, az „áltudomány” pedig éppen az ellenkezőjét állítja, vagyis állítás áll állítással szemben, azonban van még egy tényező: a politika és az őt kiszolgáló katonai szervek. Az elmélettel szemben ők valóban tényként kezelhetik a földönkívüliekkel kapcsolatos témát, mert ők biztosan tudják az igazat. Bármiféle esemény történik, a katonaság az egyetlen, amely kizárólagosan információhoz jut, amit aztán titkosít, ha kell fenyegetéssel, sőt egyes hírek szerint durvább módszerekkel. Az egyik legismertebb a roswelli tanúk esete, akiket halálosan megfenyegettek arra az esetre, ha eljárna a szájuk, de miért kell valamit ennyire elszántan titokban tartani, ha az a valami nem is létezik?

Érdekes, hogy a legkorábbi feljegyzések arról tanúskodnak, hogy nem mindig volt ekkora titokzatoskodás az ufó-jelenség körül. Az azonosítatlan repülő objektumok megfigyelésének leírását tartalmazó legősibb írásos forrásnak az a papirusz számít, amelyre A. Tulla professzornak, a Vatikáni Múzeum egyiptomi részlege igazgatójának gyűjteményében bukkantak rá. A lelet az i. e. XV. századból, III. Tutmózisz fáraó uralkodásának idejéből származik. (http://www.xhirek.hu/index.php?cikk=news/elso_ufok.php

Forrás: http://www.geocities.com/Area51/Crater/8258/)

Felbukkannak azonban rejtélyes repülő szerkezetek és isteni hatalommal rendelkező idegenek ősi tibeti szövegekben, az óindiai Mahabharatában, kínai és japán írásokban, metszeteken, ókori görög művekben, Nagy Sándor hadjáratának beszámolójában, őskeresztény forrásokban, így magában a Bibliában is. Itt megjegyzem, hogy azt az űrhajót, amelyről Ezékiel próféta részletesen beszámol, rekonstruálta a NASA egy főmérnöke, de nem ez az egyetlen bibliai gépezet, amit sikerült megépíteni.

(http://www.webkorridor.hu/osidokastronautai.htm)

Meglepően sok művészeti alkotás ábrázol oda nem illő repülő gépezeteket, technikai eszközöket, tárgyakat, furcsa öltözetű személyeket. Ezek a művek az állítólagos ősember korától készültek folyamatosan. Megtalálhatóak minden kontinensen, sziklafalakba vésve, barlangrajzokon, szobrok formájában és festővásznon.

(http://wiki.szkeptikus.hu/wiki/Uf%C3%B3k_a_k%C3%B6z%C3%A9pkori_m%C5%B1v%C3%A9szetben

Rengeteg anyag van már ebben a témában, nem szándékozom újra elismételni őket. Az első kérdésemre, hogy léteznek-e földönkívüliek, a válasz önmagam felé mindig is pozitív volt, legfeljebb egyre biztosabb lettem benne, és nem volt szükségem tárgyi bizonyítékokra, hogy tényként fogadjam el. A második kérdés, hogy kicsodák, a sok híresztelés ellenére is csak találgatni tudok. Annyi ezekben a hírmegosztásokban a szubjektív érzelem, elfogultság és ítélkezés, ellentmondás. Bár nekem is voltak különösnek nevezhető élményeim, amikor tanúja voltam jelenségeknek, melyeket nem tudtam addigi ismereteimmel megmagyarázni, ám éppen ezért félremagyarázni sem szeretném őket, még jószándékkal sem.

Eddigi életem során, rá kellett jönnöm, hogy egyre kevésbé hiszem el azt, amit eddig tanultam. Gyorsan rájöhetünk, hogy pl. a tananyagot az éppen aktuális politikai rendszer kozmetikázza, aztán felismerjük a vallás befolyását, és idővel felébredhet a gyanú, hogy ennél sokkal több tényező határozza meg az információtömeget, ami egész életünkben „táplál” minket. Hogy mi szükség van ennyi hazugságra, arra lassan-lassan egyre több választ találhatunk, melyek helyességéről előreláthatóan csak az idő fog dönteni, de van-e mindezekhez köze a földönkívülieknek?

Amennyiben elfogadom azt a teóriát, hogy az emberiség mai állapotáért jelentős mértékben földönkívüli lények a felelősek, akkor fontos lenne megértenem a beavatkozásuk okait. Ha a virágzó ősi kultúrák emlékeire gondolok, melyek hihetetlen technológiai fejlettséggel rendelkező civilizációkról tanúskodnak, - fütyülve a rögeszméikhez ragaszkodó, régimódi és lassan nevetségesnek tűnő tanaikba és pozícióikba kapaszkodó  tudósokra -, kénytelen vagyok azt feltételezni (én is), hogy múltunk egészen másképp festett. Atlantisz, Lemúria, Gondvána és Mú minden gondolatommal közelebb és közelebb kerül a realitáshoz, míközben a több tonnás köveket piramis, vagy egyéb építészeti csodák létrehozásához kilométereken át vonszoló rabszolgák képe egyre értelmetlenebb, érthetetlenebb (van még ember, aki ezt elhiszi?). Altamira csodálatos falfestményeit primitív ősemberek mázolták volna fel, beleépítve bonyolult mozgásfázisok megjelenítését is? Ugyanolyan primitívek lennének, mint azok, akik máshol a sziklákra girbegurba pálcikaembereket karcoltak? A legkülönfélébb írások, az egymástól teljesen különböző bonyolult felépítésű nyelvek, magasszintű matematikai és csillagászati, orvosi ismeretek, melyek eredete a régmúltban gyökerez. Elszigetelten fejlődő egyedülálló, semmi máshoz nem hasonlító növény- és állatpopulációk, a régmúltban egymástól elkülönülten kialakuló egymástól eltérő emberi rasszok... és istenek, akik a csillagokból érkeztek, majd a csillagokba távoztak avval az ígérettel, hogy egyszer visszatérnek. Legendák mesélnek róluk, egymástól elérhetetlennek tűnő távolságra élő népek ősi elbeszélései, melyek sokszor meghökkentően hasonlóak. A minden addigit elpusztító vízözön története az egyik legismertebb, amely szinte minden kultúra meséi között megtalálható. Temérdek jel mutat arra, hogy az emberi történelem során nem mi vagyunk a legcivilizáltabb emberi társadalom, sem a legfejlettebbek, viszont gőgösek vagyunk, kapzsiak és kegyetlenek. Olyanok, mint állítólag Atlantisz népe, mielőtt az istenek haragja elpusztította. Ez akár valóságos történet, akár metafóra, komolyan kéne venni, de egy mesét ugyan ki venne komolyan, ha az okítók sem teszik azt. Hogy miért nem, az is egy érdekes téma, de más téma.

Az égi istenek népeket választottak ki maguknak a Föld különböző részein, és belátásuk szerint bántak velük. Nehéz a ma távlatából eldönteni, hogy genetikai kísérletekkel próbálták az embert modernizálni, vagy egész más célból avatkoztak be a testi fejlődésébe – ha valóban ezt tették. Sokuk hasznos dolgokra tanította a népét, mások a tudást azért osztották meg, hogy választottjaik leigázhassanak más népcsoportokat. Úgy tűnik, hogy az istenek nem csak külsejükben különböztek egymástól, hanem módszereikben és céljaikban is. Voltak harcos és kegyetlen istenek és voltak segítőkészek. Érdekes, hogy a legősibb istenek, vagy tanítók többsége hüllőformájú volt és bölcsességet hoztak a Földre, ennek ellenére ma ezt a megjelenési formát tartják a leggonoszabbnak a nyugati kultúrában. Mintha az istenek háborúja leköltözött volna a Földre előítélet formájában, az előítélet pedig gyűlöletet szül, az pedig többnyire háborúskodásba torkollik az ember világában. Nem furcsa, hogy a vallások, melyek az erkölcs és igazság fellegvárai, melyeket mindenható istenekre alapoztak, ekkora gyűlöletet képesek szítani? A legfurcsább azonban az, hogy az istenek hirtelen elmentek, magukra hagyva az embereket. Ismert oka nincsen távozásuknak, csak a visszatérés ígérete.

Vajon van ennek az ígéretnek köze azokhoz az ismeretlen objektumokhoz, amelyek gyakran feltűnnek az égen, a tengerekben, radarokon és az űrben? Kik ezek a látogatók, talán az ősi istenek, vagy azok leszármazottai, és ha azok, akkor miért nem jönnek vissza nyíltan, vagy csupán megfigyelők lennének már több ezer év óta, mert valójában el sem mentek? Persze az is lehet, hogy tartanak az agresszív emberiségtől, ezért lépnek csak kevesekkel kapcsolatba, de az sem kizárt, hogy egész más okok lapulnak tartózkodó magatartásuk mögött. Azok az istenek, akik egykoron a földi kultúra bölcsőjéhez érkeztek, nem voltak sem szégyenlősek, sem tartózkodóak. Kényelmes lakhelyeket építtettek maguknak, sok időt töltöttek el ezen a bolygón élvezve annak minden gyümölcsét. Tehették mindezt technológiai fölényüknek köszönhetően, de mi van ma? Istent már nem játszhatnak, de sok jel mutat arra, hogy ma is jóval az emberiség előtt járnak fejlett technológiájukkal, ennek ellenére mégis kívül maradnak. Több kormány feloldotta az ufó aktáinak titkosságát, kivéve az USÁ-t. A miértekre nem tudjuk a válaszokat, csak az logikus, hogy minél jobban titkolnak valamit, annál nagyobb titok rejtőzhet mögötte. Régóta vannak, akik úgy gondolják, hogy egyes földönkívüliek együttműködnek a nagyhatalmak kormányaival, és idegen technológiákat adnak át, amit aztán a földivel ötvöznek. Ez akár lehetséges is lenne, ám logikátlannak tűnik, hogy miért is kéne nekik titokban együttműködniük a jóval gyengébbekkel, miért kéne megosztaniuk a technológiáikat, amit ember ember ellen is felhasználhat, vagy akár őellenük is. Ha az emberiség javát akarnák, akkor a titkolózásnak nincs semmi értelme, ha meg ki akarnák irtani az embereket, akkor ezt elvileg könnyen megtehetnék, vagy talán nem tehetik...

Mivel véleményem szerint a földönkívüliek ugyanolyan esendő teremtmények mint mi, így eljátszhatok a feltételezéssel, hogy talán csak megfigyelik, miként viselkedünk mesterségesen előidézett helyzetekben, és mindezt teszik sok ezer év óta. Talán kísérlet, talán szórakozás, de talán valóban nincs lehetőségük kiirtani az emberiséget, ezért ráveszik, hogy tegye meg maga. Igazán ötletes gondolat lenne és hatékony is, mert ebben vagyunk a legjobbak, az egymás irtásában. Van azonban egy másik alternatíva is, ami eszembe jutott – ezek az idegenek fejlettebbek nálunk annyival, hogy tisztában vannak egy bolygó kipusztításának karmikus következményeivel, ezért próbálkoznak a csalás eszközeivel. Persze mindez csak egy lehetséges lehetőség, aminél felmerülne, hogy a jó oldal miért nem avatkozik be, miért nem véd meg minket és hozza el készen a „mennyországot” nekünk, hogy végre isteni valónkat felismerve élhessünk békében és boldogságban. Bizonyára azért, mert nem érdemeljük még meg, vagy mert még nem értünk meg rá, vagy csak azért nem, és ez már nem teória, hanem tény, mert ez az állapot nem ruházható át. Magunknak kell megteremtenünk, ha annyira vágyunk rá, nem pedig várni, hogy tálcán hozzák el készen.

Itt jutottam el ahhoz a kérdéshez, hogy az idegenek erkölcsrendszere mennyire van összhangban a Világmindenség harmóniájával, és milyen szándék vezethette őket, mikor megosztották a tudást velünk. Mindannyian része vagyunk az Univerzumnak, nem csak a Föld, hanem más égitestek és életformák is. A részei vagyunk, ezért nem várhatjuk, hogy az a mi felállított szabályaink és törvényeink szerint működjön, és lehet hogy a Most-ban ezt nehéz elfogadni, de akár tetszik, akár nem, mi teremtmények és minden létezők működünk az Univerzum rendje szerint. Bármit teszünk is, az Univerzum kiegyenlíti, egyensúlyba hozza. Mindez természetesen nem akadályoz sem bennünket, sem másokat abban, hogy azt tegyük, amit csak akarunk, de szellemi fejlődésünknek köszönhetően mindig tisztában vagyunk avval, hogy mi használ és mi nem. Eljuthatunk arra a szintre, amikor már benső bizonyságunk van a cselekvés teljes szabadságáról, de arról is, hogy mindig következménnyel kell számolnunk. Nem tudjuk konkrétan milyennel, csupán azzal számolhatunk, hogy bizonyos cselekedetek következménye visszavethet minket egy alacsonyabb rezgésű állapotba, amit biztosan nem akarunk.

Ha megpróbáljuk az egészet kívülről szemlélni, akkor felismerhetjük, hogy valójában nem számít, hogy kicsik vagyunk, vagy hatalmasok, szépek, vagy csúnyák, mert ezt csak a szemünk látja ilyennek vagy olyannak, és az sem igazán számít, hogy földlakók, vagy más bolygó szülöttjei vagyunk, netán istenek, angyalok, vagy démonok. Mindezek csak az utunk szempontjából lényegesek. Ami valóban számít, azok a szívből jövő megnyilvánulások, gondolatok, érzések... csupán csak ennyi, és ezért áll szabadságunkban bármit megtenni, és a tudatosságunk foka határozza meg a viselkedésünket. Tudatosságunk mércéje pedig az, hogy mennyire nyilvánul meg általunk a Mindenség Harmóniája, milyenképp éljük meg és mennyire sugározzuk környezetünkre. Amit mi erkölcsnek nevezünk, az egy folyton változó korlátként használt emberi törvény, a valódi erkölcs az a tökéletes Harmónia. Amiben én hiszek, hogy a földönkívüliek ugyanúgy részei a Teljességnek mint mi, ugyanazon univerzális törvények szerint működnek mint mi, és ugyanabból a Forrásból származunk mindannyian.

Kik is ők, ez egy igazán izgalmas kérdés lehet, ami sokféle előjelű meglepetést tartogathat még az emberiség számára, egy azonban biztos: ugyanolyan utazók, mint mi.

paleoasztronautika.hu.piramisok.jpg

 "...szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy a tudományotokat elsősorban háborúskodásra és önmagatok elpusztítására használjátok, mely foly[amatosan] az elsődleges célotok. Úgy viselkedtek mint a gyerekek, akik iszonyatos és veszélyes játékokkal szórakoznak, melyek majd elpusztítanak benneteket. SEMMIT SEM TEHETÜNK! A kozmikus törvény kimondja, minden világnak a saját útját kell járnia, akár túlél, akár elpusztul. A második lehetőséget választottátok. Elpusztítjátok bolygótokat – megsemmisítitek a fajokat, szennyezitek a légkörötöket és a tengereiteket egészen addig, amíg ezek a folyamatok már visszafordíthatatlanokká válnak. Szomorúsággal, de tudomásul vesszük őrült döntésetek, és elfogadjuk, hogy a döntés csakis a tietek."  - ummita üzenet részlet
(Forrás: http://aranylaci.freeweb.hu/ummo/ummo.htm)

Filmajánló: Ősi idegenek videó sorozat

Néhány érdekes weboldal:

 

http://www.youtube.com/watch?v=y47sh_iXpik

az emberi faj titkolt története

 

http://aranylaci.freeweb.hu/tartalom%20-%20talalkozasok%20foldonkivuliekkel.htm

Találkozások a földönkívüliekkel

 

http://www.csontmester.hu/szerkeszt/ant_erdekesseg.html

Óriás csontvázak a történelemben

 

http://www.fenyportal.hu/cikk.47.egy_afrikai_nep_titka_az_emberiseg_a_sziriuszrol_ered.html 

Dogonok

 

http://www.xhirek.hu/index.php?cikk=news/elso_ufok.php

Forrás: http://www.geocities.com/Area51/Crater/8258/

Ősi hiradások ufókról

 

http://www.thelivingmoon.com/49ufo_files/03files2/1803_Japan_Utsuro_Bune.html

History of Utsuro Bune

 

friendly-alien.jpg