Helix-köd egy halott csillag külső burkának folyamatosan táguló maradványa.