Utagawa Kunisada - Shunka shuto shiki no nagame - Haru, Natsu, Aki, Fuyu no bu